Škola stranih jezika
Učilišta Stara Vlaška

Kontakt za školu stranih jezika
Adresa: Amruševa 10, 10000 Zagreb
Tel: 098 162 3430
e-mail: uciliste.staravlaska@gmail.com